Сьогодення різнобарвне , багаторівневе та неймовірно динамічне завдяки поступальному та невблаганному розвитку цифрового світу . Тому й загострене змагальнепротистояння світоглядних концепцій антропоцентризму та постгуманізму.Схиляючись на користь останньоі концепціі розвитку соціуму, актуально постає питання пропаганди та переосмисленоі інтерпритаціі багатовікових напрацюваньв етно-мистецькому просторі наших пращурів. Глобалізаційні процеси підштовхують приймати рішення на поставлене питання: Що робити з даним багажем? Чирозвивати та інтрепритувати в новітні мистецькі концепціі дану спадщину, чи залишити цей багаж обабіч поступальних проце...сів розвитку? Що обрати:споживацький антропоцентризм чи толеранцію постгуманізму? Ця дилема стосується безпосередньо кожного з нас.Я ж намагаюсь привернути увагу до цього красивого світу етнокультури , що є безмежно ємним, як космос . Інтерпритуючи інформаційний та візуальний бекграунд мистецтва гуцулів, бойків, лемків, покутян та інших етноспільнот ми зможемо зберегти свою неповторність, впізнаваність та привабливість поміжінших культурних просторів. І цим самим подбаєм про наш майбутній вектор розвитку самобутнього етногенезу.

Валр*ян Федоряк