Початок о 16:00 год. Тривалість 09:00-18:00 год. Центр польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську вже втретє організує Форум молодих поляків. Проект скерований до молодих лідерів польських середовищ, організацій, що діють в Україні. Ми глибоко переконані, що робота з молоддю має стати одним із пріоритетних напрямків діяльності польських організацій в Україні. Тільки так можна зберегти і передати наступним поколінням поляків безцінний досвід і напрацювання польських організацій та їх лідерів, які діють в Україні. Цього року хочемо запросити учасників Форуму молодих поляків до рефлексії над тим, чим є спільнота та цінність спільної справи. В добре діючій спільноті дуже потрібними є різні компетенції та здібності практичного виміру. Кількість думок та нових ідей у поєднанні з талантами характеризує передусім молоде покоління. Однак молоді без старших у спільноті як серце без голови. Саме від старшого покоління залежить напрямок розвитку молоді. Здорова спільнота окрім практичних компетенцій потребує поглибленої рефлексії старших осіб, які мають досвіт життя у тій спільноті. До участі у Форум запрошуємо лідерів та членів польських середовищ громадсько-культурних організацій віком 17-35 років, які мають польське походження та вільно розмовляють польською мовою. Заявки просимо надсилати до 30 листопада 2017 року за адресом: [email protected] Організаційні питання можна скеровувати за номерами телефонів: +38 067 197 17 96 (Київстар), або +38 066 800 20 93 (Vadofone) від вівторка до суботи, 10:00-19:00 год.Кількість місць обмежена. Чекаємо на Тебе! Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku już po raz trzeci organizuje Forum Młodych Polaków. Projekt skierowany jest do młodych liderów środowisk polskich, organizacji pozarządowych działających na Ukrainie. Jesteśmy głęboko przekonani, że praca z młodzieżą powinna być jednym z priorytetowych kierunków działalności polskich organizacji na Ukrainie. Jest ona warunkiem zachowania i dalszego przekazywania następnym pokoleniom Polaków bezcennego dorobku i osiągnięć działających na Ukrainie polskich organizacji i ich obecnych liderów. W tym roku chcemy zaprosić uczestników Forum Młodych Polaków do refleksji nad tym, czym jest wspólnota i wartość wspólnego dzieła. W dobrze funkcjonującej wspólnocie bardzo potrzebne są różnorodne kompetencje i zdolności o wymiarze praktycznym. Mnogość pomysłów i nowych idei w połączeniu z talentami cechuje przede wszystkim młode pokolenie. Jednakże młodzi bez starszych we wspólnocie są jak serce bez głowy. To do starszego pokolenia należy w dużej mierze nadawanie kierunku żywiołowi młodych. Zdrowa wspólnota oprócz kompetencji praktycznych potrzebuje pogłębionej refleksji osób obdarzonych doświadczeniem życia w tej wspólnocie. Do udziału w Forum zapraszamy liderów i członków polskich środowisk, organizacji społeczno-kulturalnych w wieku 17-35 lat, posiadających polskie pochodzenie oraz biegle mówiących po polsku. Ankiety rekrutacyjne (do pobrania na www.ckpide.eu) prosimy przesyłać w terminie do 30 listopada 2017 roku na adres: [email protected] Pytania organizacyjne można kierować pod nr telefonu: +38 067 197 17 96 (Kyivstar) lub +38 066 800 20 93 (Vadofone) w dniach wtorek-sobota, godz. 10:00-19:00.Ilość miejsc ograniczona. Czekamy na Ciebie!