В програмі заняття⠀ 1. Маркери й симптоми емоційного вигорання 2. Емоційне вигорання: поняття й стадії 3. Причини й фактори ризику 4. Способи профілактики й попередження стану вигорання 5. Шляхи зниження кількості професійних стресів 6. Активатори внутрішніх сил та енергії 7. Екзистенціальний діалог для попередження вигорання.

Тел.:+380662617412