У вівторок та середу 9-10 липня, з 17:00 до 20:00, запрошуємо долучитись до створення макету Івано-Франківська. В рамках проекту Співжиття/Франківськ, Yevgen Samborsky створює роботу про життя в місті та співжиття з містом.

На макеті Івано-Франківська автор позначає важливі для нього місця, що вплинули та відклалися в пам’яті. Для побудови об’єктів макету, використовує матеріали, зібрані безпосередньо на локаціях, позначених на макеті.

Пропонуємо всім охочим долучитись до створення макету і позначити на ньому важливі чи цікаві для вас локації в місті.

 Правила участі 

Потрібно принести матеріали з того місця, яке хочете відзначити на мапі. Це також можуть бути фото, відео документації чи символи пов’язані з місцем. Про вибір матеріалів маєте можливість подумати і вибрати такі, які би органічно демонстрували те, що хочете передати.
Матеріали можуть бути найрізноманітніші, але не більше 20 см по найдовшій стороні. Інструменти та допоміжні матеріали, якщо потрібно щось відрізати, просверлити, підмалювати чи приклеїти надамо.

Цілком можливо, скоро частина вашої роботи буде в постійній експозиції Івано-Франківського краєзнавчого музею і пам’ятайте, що своєю участю ви будуєте реальність і історію.

Отже ласкавО просимО!

Міжнародний урбаністичний фестиваль «Сеанс міського сканування ‘19» реалізується лабораторією MetaLab за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine - USAID Україна), програми “Знакові події для української культури” Український культурний фонд, програми Culture Bridges, що фінансується Європейським Союзом, та підтриманий посольством США в Україні (USA Embassy).
\\\\\\\\\\\\\\\\\

On Tuesday and Wednesday, July 9-10, from 17:00 to 20:00, we invite you to join the creation of Ivano-Frankivsk model.

Within the framework of the Partnership / Frankivsk project, Yevgen Samborsky creates work on the topic of life in the city and living with the city.

The author of the Ivano-Frankivsk mockup designates important places for him that have influenced and deposited in memory. To build layout objects, he uses materials collected directly on the locations marked on the layout.

We invite everyone who wants to join creating a model and mark on it important or interesting places of your city.

 Rules of participation: 

You need to bring materials from the place you want to mark on the map. You may also use photo, video documentation or symbols associated with the place. So, you have got time to think of the materials you’d like to use and choose those that would organically show what you want to convey. Materials can be various, but not longer than 20 cm on the longest side. We will provide tools and auxiliary materials if you need to cut, drill, paint or stick it.

In the near future part of your work may become a part of the permanent exposition in the Ivano-Frankivsk Regional Museum of History and Local Lore. And remember that with your participation you build a reality and history.

sO, welcOme!

International Urban Festival City Scanning Session ’19 is organized by MetaLab in Ivano-Frankivsk with the support of the United States Agency for International Development (USAID), of the Ukrainian Cultural Foundation (UCF), of the program Culture Bridges funded by the European Union and is supported by the US Embassy in Ukraine (USA embassy).