Перформанс "Сплав" художниці Саші Попруги продовжує діалог, розпочатий більше року тому урбаністами, художниками та активістами навколо невеликого озера біля школи № 21.

У спробах побудувати комунікацію з місцевими жителями учасники MetaLab провели ряд досліджень і заходів, а також була встановлена ​​скульптура лебедя-орігамі художниці Жанни Кадирової, яка згодом дала неофіційну назву Озеру з лебедем.

В ході спілкування з жителями району з'ясувалася історія формування озера, персональні відносини до нього, нинішня ситуація і мрії про майбутнє.

Озеро має свою унікальну атмосферу спокою, що є вкрай важливою в активному місті. Навколо нього ростуть кущі малини, високі багаторічні верби створюють інтимну зону самоти, що на жаль приваблює не тільки відпочиваючих жителів, але і маргінальний прошарок суспільства.

Зараз озеро має свою яскраво виражену світлу і темну сторони, як і люди, які відвідують його. Але для того, щоб ситуація змінилася, а ідеї зміцнилися в голові, їх треба регулярно обговорювати та повторювати. Для того, щоб показати цінність озера ми продовжуємо наш діалог.

Проект "Сплав" складається з двох частин:
- акції з очищення території озера, яка відбулася 6 липня і пройшла разом з активістами і місцевими жителями;
- перформансу, який символізує подолання відстані між мешканцями району та мешканцями ревіталізованого Промприладу.

Міжнародний урбаністичний фестиваль «Сеанс міського сканування ‘19» реалізується лабораторією MetaLab за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine - USAID Україна), програми “Знакові події для української культури” Український культурний фонд, програми Culture Bridges, що фінансується Європейським Союзом, та підтриманий посольством США в Україні (USA Embassy).

"Splav" performance by Sasha Popruga continues the dialogue that has been started more than a year ago by urbanists, artists and activists around a small lake near school No. 21.

In attempts to build communication with locals and MetaLab members a number of research and events were conducted. Moreover the sculpture of the swan-origami by Zhanna Kadyrova was installed on the lake. Subsequently it gave the informal name to the Lake with a swan.

During communication with the inhabitants of the district, the history of lake formation, personal relations with it, the current situation and dreams of the future became clear.

The lake has its unique atmosphere of tranquility, which is extremely important in the active city. There are raspberry bushes around the lake, high perennial willows create an intimate zone of solitude, which unfortunately attracts not only holidaymakers but also the marginal layer of society.

Now the lake has got its pronounced light and dark sides, as well as the people who visit it. In order to change the situation and strengthen the ideas, they must be discussed and repeated on a regular basis. In order to show the value of the lake, we continue our dialogue.

The "Splav" project consists of two parts:
- cleaning the territory of the lake, that took place on July 6 and was held with activists and local residents;
- a performance that symbolizes overcoming the distance between the inhabitants of the district and the inhabitants of the revitalized Promlist.

International Urban Festival City Scanning Session ’19 is organized by MetaLab in Ivano-Frankivsk with the support of the United States Agency for International Development (USAID Ukraine - USAID Україна), of the Ukrainian Cultural Foundation (Український культурний фонд), of the program Culture Bridges funded by the European Union and is supported by the US Embassy in Ukraine (USA Embassy).