Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" zaprasza do udziału w projekcie „Własna droga do sukcesu”. Projekt jest skierowany do przedsiębiorców, osób z doświadczeniem biznesowym, ale też do ludzi początkujących czy studentów, interesujących się zarządzaniem, ekonomią czy wiedzą o finansach.

Uczestnicy projektu poznają m.in. narzędzia do tworzenia biznesplanów, nauczą się weryfikować pomysły biznesowe, będą również mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z wykładowcami. Zajęcia poprowadzą eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Projekt „Własna droga do sukcesu” ma wzmacniać ducha przedsiębiorczości Polaków ze Wschodu i kształtować w nich umiejętność dostrzegania w otoczeniu szans na rozwój kariery zawodowej i działalności biznesowej. Zajęcia mają również wyczulić uczestników na interesy społeczności lokalnych i potrzebę budowania współpracy gospodarczej z Polską.

Miejsce realizacji: Iwano-Frankiwsk.
Termin realizacji: 25-27 września 2019 r.
Formularz zgłoszeniowy i program do pobrania na www.ckpide.eu.

Wypełniony formularz prosimy przesłać w terminie do dnia 10 września 2019 roku na adres mailowy: [email protected] oraz [email protected]

Ilość miejsc ograniczona!

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Senat Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" we współpracy ze SGH Warsaw School of Economics oraz Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie).

_______________________________________

Фундація „Допомога полякам на Сході” запрошує взяти участь у проєкті „Своя дорога до успіху”. Проєкт буде цікавим підприємцям, особам із досвідом веденням бізнесу, а також тим, хто лише робить перші кроки в тому напрямку, студентам, які цікавляться управлінням, економікою чи інформацією про фінанси.

Учасники проєкту зокрема познайомляться із інструментами творення бізнес-планів, навчаться перевіряти бізнес ідеї, також матимуть змогу скористатися з індивідуальних консультацій з викладачами. Заняття проведуть експерти Головної торгівельної школи у Варшаві.

Проєкт „Своя дорога до успіху” має зміцнити дух підприємництва серед поляків зі Сходу і виховувати в них вміння побачити у середовищі шанс на розвиток професійної кар’єри та бізнесової діяльності. Заняття також покликані виробити в учасників здатність реагувати на суспільні інтереси місцевих громад і потребу будувати економічну співпрацю з Польщею.

Місце проведення: Івано-Франківськ.
Час проведення: 25-27 вересня 2019 р.
Анкету учасника та програму можна завантажити на www.ckpide.eu.

Заповнену анкету необхідно вислати до 10 вересня 2019 року на електронну адресу: [email protected], а також [email protected]

Кількість місць обмежена!

Проєкт фінансується на кошти Канцелярії Сенату Республіки Польща за участі Фундації „Допомога полякам на Сході” і у співпраці з Головною торгівельною школою у Варшаві, а також Центром польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську.