Незвичайний мистецький проект присвячений рефлексіям автора на тему траекторій, траекторій у глобальному сенсі. Від узагальнених траекторій людського буття, життя і смерті, війни і миру - до траекторій конкретних уламків від снарядів незакінченої війни. Бо траекторія цих осколків порушує баланс між кінетикою смерті і динамікою життя. І власне ефемерна рівновага між буттям і небуттям відображається у роботах Богдана Кухарського. В площинах його творів справжні уламки снарядів можуть коливатись, як маятники Фуко, рухатись, як стрілки годинників, що відлічують час між життям і смертю. І кольори його робіт відповідні - від білого небуття до червоної крові, від коричневості землі до небесної блакиті. Все збалансовано, все застигло в точці метастабільної рівноваги. Нестійкої рівноваги.
Символічно, що уламки для Богдана прислали його друзі та товариші Ігорко,"Цар" і "Корабельний". Окремі з них вже пішли в запас, а дехто ще воює. Бо ця війна - і особиста війна автора. 

Богдан Кухарський - молодий, але вже добре відомий митець, який відзначається своїм чітким мистецьким почерком. Працює у мішаних техніках, а також активно займається керамікою. Роботи Богдана Кухарського вже побачили в Україні, Польщі та США. Він є автором індивідуальних і групових проектів, митцем, що має свою виразну мистецьку траекторію.