Стиль «Неофольк», в дизайні одягу, сформувався шляхом переосмислення спадщини українського фольклору та народної творчості, де дизайнер-модельєр синтезує атрибути національного костюму й сучасної матеріальної культури в пошуках власної творчої ідентифікації, стилю та образу. Запропонований увазі глядача проект виконаний в межах цього стилю і є спробою адаптувати народне
мистецтво в сьогодення.
Фольклорні мотиви серії сорочок та колекцій одягу в стилі «неофольк» сьогодні набувають нового звучання, традиційні візерунки приймають нові форми і технічне вираження з безліччю їх комбінацій. Знаковою в експозиції є серія сорочок виконаних Оксаною Бейлах.
Авторська техніка «вишита перфоаплікація», як ноу-хау зазначеногопроекту, базується на знаннях та вміннях у різних напрямках творчого доробку Оксани Бейлах, таких як поєднання традиційних технік художньої обробки шкіри і
декоративних швів вишивання, що заслуговує на особливу увагу.
Логічним і закономірним результатом є творча співпраця керівників і студентів над дипломною роботою, коли процес творення взаємозбагачує і провокує на подальші пошуки. Саме таким став для Світлани Повшик і Оксани Бейлах дизайн-проект «Порізала пальчик, тай болить».
Про вірний вектор, обраний викладачами у роботі над популяризацією неофольку в дизайні сучасного одягу та формуванням майбутньої творчої еліти краю, говорить низка здобутків і відзнак, як на регіональному, всеукраїнському
так і міжнародному рівнях.