Юлія Курищук (Миклащук)
КАЗКИ РІЗДВЯНОЇ НОЧІ
Сьогодні я представляю свою п’яту експозицію в художній галереї «Бастіон». Моя нова виставка створена на тематику подорожей, казок та наших дитячих мрій.
У попередніх колекціях були представлені: ліси, південні передмістя, тропіки, океан та шторм, мегаполіси та провінція. 
Сьогодні мені хочеться подарувати всім домашній затишок та новорічну ідилію. Щоденно ми думаємо про власні турботи, які ми ставимо на передній план, тому я пропоную: «Давайте забудемо про все, що нас відволікає від наших мрій, та поринемо в світ казок, чарівних подорожей, незнайомих нам країн, містичних міст, які ще треба нам відвідати…»

Julia Kuryschuk (Myklaschuk)
Tales Christmas night
Today I present it`s fifth exhibition in the art gallery "Bastion". My new show is created on the theme of travel, and tales of our childhood dreams.
In previous collections were presented: the forest, the southern suburbs, tropics, the ocean and the storm, metropolitan areas and provinces.
Today I want to give all the comfort of home and Christmas idyll. Every day we think about their own care, which we put to the fore, so I suggest: "Let's forget about all that we detracts from our dreams, and plunge into the world of fairy tales, magical journey, unknown to us states, mystical cities that still have we visit ... "