“Будь ЗМІНОЮ” є головним закликом фестивалю («Будь тією зміною, яку хочеш побачити в світі», – Махатма Ганді.) Ми всі хочемо змін, але при цьому залишаємось пасивними у своїй діяльності, очікуючи їх від когось. Отже основна місія фестивалю - це спроба показати, що простим, але усвідомленими діями такими як: зменшення та утилізація відходів, бережливе ставлення до навколишнього середовища, вже можна зробити вагомий внесок у своє майбутнє. Традиційним і символічним є проведення фестивалю на день молоді 25 червня, бо саме молодь є рушійною силою розвитку суспільства. Молоді люди, підлітки та діти, які тільки формують свої життєві погляди та цінності, повинні розуміти наскільки важливими і відповідальними є всі їхні дії та вчинки, все матиме свій результат і саме від них залежить яким він буде.

ГОЛОВНА ІДЕЯ даного проекту полягає насамперед у:

підвищенні рівня екологічної свідомості та культури мешканців міста;

ознайомленні з інформацією, щодо утилізації відходів, а також з основними практиками зменшення утворення відходів у побуті, ознайомленні з прикладами повторного використання деяких видів відходів;;

використанні мистецьких прийомів, задля привернення і висвітлення проблем захисту середовища в якому проживаємо;

показати зв'язок мистецтва з екологією;

висвітлити основи екології людини;

показати, що екологічна культура є елементом загальної культури міста.