Hi everyone! The reading club is back! On the next meeting (Sunday, October 21) we will be discussing a short story by Franz Kafka - A Hunger Artist.

Привіт всім! Читальний клуб повертається! На наступній зустрічі (у неділю, 21 жовтня) ми будемо обговорювати розповідь Франца Кафки - A Hunger Artist.