У Івано-Франківську назвали найбільших боржників по зарплаті

Першочергове завдання, яке поставлено перед керівниками підприємств, установ та організацій міста є виплата заробітної плати та додержання строків її виплати.

Відповідно до функціональних обов’язків спеціалісти відділу праці департаменту соціальної політики ведуть постійний контроль:

- за своєчасною виплатою та правильністю нарахування заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях міста усіх форм власності та господарювання;
- за встановленням заробітної плати не нижче мінімального розміру та дотриманням співвідношення в оплаті праці, передбачених галузевими угодами та колективними договорами; за встановленням у виробничій сфері тарифної ставки робітника першого розряду на рівні 120% законодавчо встановленого мінімального розміру заробітної плати;
- за погашенням заборгованості кожним економічно-активним підприємством-боржником.

Ведеться щотижневий та щомісячний моніторинги по видах економічної діяльності та в розрізі підприємств-боржників, щотижнево інформується міська прокуратура для вжиття заходів прокурорського реагування до порушників трудового законодавства.

При здійсненні перевірок підприємств, установ та організацій міста перевіряється дотримання мінімального розміру заробітної плати, нарахування індексацій, дотримання норм і гарантій в оплаті праці (оплата за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні, у нічний час), першочерговість виплати заробітної плати та інше. Всього відділом праці департаменту соціальної політики станом на 31.10.2011 року здійснено 40 перевірок.

При проведенні повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них перевіряється дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці працівників не нижче норм, визначених чинним законодавством галузевими та регіональними угодами, а також правильність визначення максимальної тривалості відпустки без збереження заробітної плати в порядку, визначеному ст.ст. 25,26 Закону України ”Про відпустки”, соціальних відпусток відповідно до ст.19 Закону України “Про відпустки”, терміни виплати заробітної плати, Положення про оплату праці та преміювання.

Департаментом соціальної політики систематично направляються листи керівникам підприємств, установ та організацій міста, в яких середньомісячна заробітна плата працівників менша за мінімальну, з вимогою провести оплату праці у відповідність до норм чинного трудового законодавства.

Станом на 01.10.2011 р. заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах, установах та організаціях міста складала 2321,3 тис.грн. За результатами проведеної роботи заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах, установах та організаціях міста станом на 31.10.2011 р. складала 1833,5 тис. грн., що на 487,8 тис.грн. менше проти заборгованості на 01.10.2011 р.
Упродовж вересня виникла заборгованість на 2 підприємствах міста:

- ЗАТ “Зірниця” (кер. Терешко Руслан Володимирович, 121 чол.) – 103,1 тис.грн. Невиплачена заробітна плата за серпень 2011 року. Причина невиплати заробітної плати – накладення арешту на кошти в касі боржника для здійснення готівкових операцій та на всі банківські рахунки, відкриті товариством. Заборгованість буде погашена в найближчий період. Відділом праці департаменту 28.10.2011 р. здійснена перевірка дотримання вимог чинного трудового законодавства на підприємстві, виявлені порушення та надано термін (один місяць) для їх усунення;

- Філія Карпатського факультету Академії муніципального управління (кер. Димніч Наталія Дмитрівна, 28 чол.) – 95,2 тис.грн.
Невиплачена заробітна плата за січень-вересень 2011 року. Заборгованість виникла в зв’язку з тим, що основною дохідною частиною Карпатського факультету були кошти за навчання. Тому, після переведення студентів до Києва факультет залишився без доходів. 28.10.2011 р. направлено листа ректору Академії муніципального управління (м.Київ) для забезпечення фінансування для погашення заборгованості з виплати заробітної плати. Відділом праці департаменту здійснена перевірка дотримання вимог чинного трудового законодавства в установі, виявлені порушення та надано термін для їх усунення.
Залишається непогашеною впродовж тривалого терміну заборгованість із виплати заробітної плати на наступних підприємствах:

- ПП “Спіка” (кер. Микитюк Ігор Романович, 100 чол.) – 811,5 тис.грн. Невиплачена заробітна плата за жовтень 2010р. - серпень 2011р. Причина невиплати заробітної плати – велика дебіторська заборгованість організацій за виконані роботи. Заборгованість буде погашатися в міру надходження коштів;

- ТОВ “Укрінтехбуд” (кер. Чекайло Василь Михайлович , 9 чол. ) – 38,3 тис.грн . Невиплачена заробітна плата за 2010 рік 12 працівникам. Заробітна плата за 2011 рік виплачується вчасно. Причина невиплати заробітної плати - відсутність реалізації офісних приміщень. Відділом праці департаменту 27.10.2011 р. здійснена перевірка, виявлені порушення та надано термін для їх усунення. Станом на 31.10.2011 р. заборгованість частково погашена та становить 26,8 тис.грн.

- ЖЕО-6 (в.о.кер. Спірідонова Наталія Артурівна , 58 чол.) – 52,4 тис.грн. Невиплачена заробітна плата за серпень 2011 р. Причина невиплати заробітної плати - невідшкодування різниці в цінах і тарифах по квартирній платі, невідшкодування витрат за ручне прибирання тротуарів і бровок КП “ДРЕУ”. Станом на 31.10.2011р. заборгованість із виплати заробітної плати частково погашена і становить 43,4 тис.грн.;

- ДП МОУ “63 КЗЗ” (т.в.о. Костишин Віталій Іванович, 218 чол.) – 490,8 тис.грн. Невиплачена заробітна плата травень-серпень 2011року. Причина невиплати заробітної плати – відсутність коштів на розрахунковому рахунку. Джерелом погашення заборгованості із виплати заробітної плати є надходження коштів від реалізації продукції по перспективних договорах;

- КП “Івано-Франківськліфт”(кер. Квас Ярослав Федорович, 59 чол. ) – 228,5 тис.грн . Причина виникнення заборгованості – недостатність коштів на розрахунковому рахунку. Станом на 31.10.2011р. заборгованість частково погашена і становить 183,0 тис.грн;

- УВШБМ (42 чол. ) – 102,6 тис.грн . Рішенням сесії Івано-Франківської міської ради від 07.07.2011р. № 287-ІІ припинено Управління по випуску шляхово-будівельних матеріалів Івано-Франківського міськжитлокомунуправління шляхом ліквідації, створена та працює ліквідаційна комісія. Причина виникнення заборгованості – відсутність коштів на розрахунковому рахунку;

- ВАТ “Прикарпатагробуд” (кер. Павленко Ганна Михайлівна, 9 чол. ) – 14,8 тис.грн. Невиплачена заробітна плата 3 працівникам за липень-серпень 2011р. та звільненому керівнику Левінському Д.М. Основним видом діяльності підприємства є будівництво. В даний час будівництво 27-ми кв. будинку призупинено і єдиним джерелом надходження коштів є здача майна в оренду. Станом на 31.10.2011 р. заборгованість частково погашена і становить 2,8 тис.грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ м. Івано-Франківська відсутня.

Легалізація трудових відносин – один з основних чинників соціального захисту найманих працівників, реальне наповнення місцевого бюджету. Усвідомлюючи важливість цієї проблеми більшість роботодавців працюють у “законодавчому полі”. Але є і такі, що, намагаючись отримати якомога більший прибуток, ухиляються від сплати податків, використовують працю громадян без належного оформлення трудових відносин та виплачуються заробітну плату в “конвертах” Прагнення не платити податки, виплачуючи заробітну плату в “конвертах”, тільки на перший погляд сприяє підвищенню доходів працівників і прибутку підприємств. У реальності використання найманої праці без оформлення трудових відносин зменшує гарантії державного захисту працівників в системі соціального страхування, знижує надходження до бюджету, до державних соціальних страхових фондів. Питання легалізації заробітної плати набуло сьогодні великої актуальності, адже від розміру отриманої заробітної плати залежить як рівень соціального захисту людини, так і розвиток економіки держави.

Міською робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення продовжується робота по здійсненню перевірок відповідно до Плану заходів на ІІI – ІУ квартал 2011 року, яким визначено напрямки роботи робочої групи, враховуючи зібрану інформацію Державної податкової інспекції м.Івано-Франківськ, управління Пенсійного фонду України та департаменту соціальної політики та впорядковано механізм проведення перевірок.

Станом на 31.10.2011 р. перевірено 328 суб’єктів господарювання щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками. Членами міської робочої групи виявлені факти використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин в 94 СПД, з яких 77 оформили трудові договори. Сума легалізованої заробітної плати складає 71,31 тис.грн. ТДІП внесено 21 припис та складено 14 протоколів про адмінправопорушення за ч.1 ст. 41 КУпАП України.

Одним із головних завдань, які стоять перед міською робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення є також проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи як серед мешканців міста, які працюють у СПД, так і серед самих роботодавців щодо значення офіційного оформлення трудових відносин та виплати “білої” заробітної плати. Оскільки, не укладення трудових договорів тягне за собою не тільки адміністративну, але і кримінальну відповідальність.

Правда if.ua
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
71 перегляд в січні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Екологія
“Клітки” – документальний фільм про активістів та активісток, які озброївшись відеокамерами борються за права тварин. Демонструючи нам те, якою насправді є хутрова промисловість і справжня ціна хутра. Перегляд фільму відбудеться 19 січня о 18:00 в просторі MetaLab за адресою: вул. Академіка Сахарова, 23, на поверсі Промприлад.реновація. Режисер: C.M Jackson Читайте також: Небайдужих запрошують приєднатися до проекту STAY
Суспільство
19 січня українці святкують Водохреща – третє й завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу. Як і решта різдвяних празників, цей багатий своїми традиціями та обрядами. Один із них – купання в ополонці. Чи є в тому користь і духовність? Історія Водохреща відома, напевно, кожному мало не з дитинства. Розповідається у Біблії, що, коли Христу виповнилося 30 років, прийшов він на річку Йордан приймати хрещення від Івана.Ще говориться про те, що в цей...
Суспільство
Днями троє фотографів відвідали геріатричний пансіонат Івано-Франківська, щоб створили нові профілі для альбому проекту STAY. «Волонтери-фотографи зробили професійні портретні фотографії близько 25 мешканців пансіонату. На даний час в нашому альбому представлено 41 мешканця закладу, понад 20 з них уже знайшли названих «онуків». Днями волонтери поїдуть до геріатричного пансіонату, аби поспілкуватися з людьми, для яких провели фотосесію та написати нові істо...
Суспільство
За словами першого заступника директора міського департаменту житлової, комунальної політики і благоустрою Ігоря Сенчука, нарахування пені передбачене Законом України "Про житлово-комунальні послуги", який український парламент ухвалив ще у 2017 році. Документ був опублікований у газеті "Голос України" від 9.12.2017 р. Наступного дня він набув чинності та вводиться в дію з 1 травня 2019 року, за винятком статей, зазначених у другій та третій частинах пункт...
Суспільство
У четвер, 17 січня, троє жителів Рогатина передали директорові Національного музею-меморіалу “Тюрма на Лонцького” Русланові Забілому повстанський архів. Історичну річ рогатинці знайшли 12 січня у лісі неподалік Рогатина, пише прес-служба Рогатинської міської ради. Архів містився під невеликим шаром землі у польському бідоні з-під молока, інформує Репортер Серед документів – унікальний шарж головнокомандувача УПА Романа Шухевича (імовірно, виконаний чорнило...
Пригоди
Подія сталася вранці 17 січня у селі Печеніжин Коломийського району. Горів будинок 90-річної місцевої мешканки. На пожежі отримала значні опіки власниця будинку, яку у важкому стані доставили у Коломийську райлікарню. Через кілька годин вона померла. Попередня причина виникнення пожежі встановлюється, інформує управління цивільного захисту ОДА. Читайте також: За минулу добу на Прикарпатті сталося 7 пожеж
Кримінал
Співробітники управління внутрішньої безпеки ЦУ Служби безпеки України спільно з працівниками Івано-Франківського міського відділу поліції ГУ НП провели сакціоновані обшуки у жителя Прикарпаття. Чоловіка підозрюють у шахрайстві та незаконному використанні статусу працівника Служби безпеки України, інформує кореспондентка Бліц-Інфо. Протягом кількох місяців 37-річний Василь Гринишин видавав себе за співробітника СБУ, таким чином виманював у довірливих прик...
Суспільство
У зв’язку з хуртовинами та снігопадами 18 січня у горах Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Протягом доби 18 січня по області та місту очікується південно-західний вітер 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий). Попереджає Управління з питань цивільного захисту населення Читайте також: У мережі опублікували карту карпатських будиночків, де можуть зупинятись заблукалі туристи. КАРТА
Новини компаній
Технології постійно розвиваються, вони роблять наше життя комфортніше, безпечніше і цікавіше. Медицина також не стоїть на місці. Сучасний безконтактний термометр для вимірювання температури - це пристрій, який в недалекому майбутньому замінить всі ртутні і електронні термометри в кожній родині. Чому ртутні та електронні термометри відходять у минуле? Ртутні моделі йдуть в минуле з кількох причин: незручність вимірювання, треба довго чекати на результат, а...