У Івано-Франківську назвали найбільших боржників по зарплаті

Першочергове завдання, яке поставлено перед керівниками підприємств, установ та організацій міста є виплата заробітної плати та додержання строків її виплати.

Відповідно до функціональних обов’язків спеціалісти відділу праці департаменту соціальної політики ведуть постійний контроль:

- за своєчасною виплатою та правильністю нарахування заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях міста усіх форм власності та господарювання;
- за встановленням заробітної плати не нижче мінімального розміру та дотриманням співвідношення в оплаті праці, передбачених галузевими угодами та колективними договорами; за встановленням у виробничій сфері тарифної ставки робітника першого розряду на рівні 120% законодавчо встановленого мінімального розміру заробітної плати;
- за погашенням заборгованості кожним економічно-активним підприємством-боржником.

Ведеться щотижневий та щомісячний моніторинги по видах економічної діяльності та в розрізі підприємств-боржників, щотижнево інформується міська прокуратура для вжиття заходів прокурорського реагування до порушників трудового законодавства.

При здійсненні перевірок підприємств, установ та організацій міста перевіряється дотримання мінімального розміру заробітної плати, нарахування індексацій, дотримання норм і гарантій в оплаті праці (оплата за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні, у нічний час), першочерговість виплати заробітної плати та інше. Всього відділом праці департаменту соціальної політики станом на 31.10.2011 року здійснено 40 перевірок.

При проведенні повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них перевіряється дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці працівників не нижче норм, визначених чинним законодавством галузевими та регіональними угодами, а також правильність визначення максимальної тривалості відпустки без збереження заробітної плати в порядку, визначеному ст.ст. 25,26 Закону України ”Про відпустки”, соціальних відпусток відповідно до ст.19 Закону України “Про відпустки”, терміни виплати заробітної плати, Положення про оплату праці та преміювання.

Департаментом соціальної політики систематично направляються листи керівникам підприємств, установ та організацій міста, в яких середньомісячна заробітна плата працівників менша за мінімальну, з вимогою провести оплату праці у відповідність до норм чинного трудового законодавства.

Станом на 01.10.2011 р. заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах, установах та організаціях міста складала 2321,3 тис.грн. За результатами проведеної роботи заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах, установах та організаціях міста станом на 31.10.2011 р. складала 1833,5 тис. грн., що на 487,8 тис.грн. менше проти заборгованості на 01.10.2011 р.
Упродовж вересня виникла заборгованість на 2 підприємствах міста:

- ЗАТ “Зірниця” (кер. Терешко Руслан Володимирович, 121 чол.) – 103,1 тис.грн. Невиплачена заробітна плата за серпень 2011 року. Причина невиплати заробітної плати – накладення арешту на кошти в касі боржника для здійснення готівкових операцій та на всі банківські рахунки, відкриті товариством. Заборгованість буде погашена в найближчий період. Відділом праці департаменту 28.10.2011 р. здійснена перевірка дотримання вимог чинного трудового законодавства на підприємстві, виявлені порушення та надано термін (один місяць) для їх усунення;

- Філія Карпатського факультету Академії муніципального управління (кер. Димніч Наталія Дмитрівна, 28 чол.) – 95,2 тис.грн.
Невиплачена заробітна плата за січень-вересень 2011 року. Заборгованість виникла в зв’язку з тим, що основною дохідною частиною Карпатського факультету були кошти за навчання. Тому, після переведення студентів до Києва факультет залишився без доходів. 28.10.2011 р. направлено листа ректору Академії муніципального управління (м.Київ) для забезпечення фінансування для погашення заборгованості з виплати заробітної плати. Відділом праці департаменту здійснена перевірка дотримання вимог чинного трудового законодавства в установі, виявлені порушення та надано термін для їх усунення.
Залишається непогашеною впродовж тривалого терміну заборгованість із виплати заробітної плати на наступних підприємствах:

- ПП “Спіка” (кер. Микитюк Ігор Романович, 100 чол.) – 811,5 тис.грн. Невиплачена заробітна плата за жовтень 2010р. - серпень 2011р. Причина невиплати заробітної плати – велика дебіторська заборгованість організацій за виконані роботи. Заборгованість буде погашатися в міру надходження коштів;

- ТОВ “Укрінтехбуд” (кер. Чекайло Василь Михайлович , 9 чол. ) – 38,3 тис.грн . Невиплачена заробітна плата за 2010 рік 12 працівникам. Заробітна плата за 2011 рік виплачується вчасно. Причина невиплати заробітної плати - відсутність реалізації офісних приміщень. Відділом праці департаменту 27.10.2011 р. здійснена перевірка, виявлені порушення та надано термін для їх усунення. Станом на 31.10.2011 р. заборгованість частково погашена та становить 26,8 тис.грн.

- ЖЕО-6 (в.о.кер. Спірідонова Наталія Артурівна , 58 чол.) – 52,4 тис.грн. Невиплачена заробітна плата за серпень 2011 р. Причина невиплати заробітної плати - невідшкодування різниці в цінах і тарифах по квартирній платі, невідшкодування витрат за ручне прибирання тротуарів і бровок КП “ДРЕУ”. Станом на 31.10.2011р. заборгованість із виплати заробітної плати частково погашена і становить 43,4 тис.грн.;

- ДП МОУ “63 КЗЗ” (т.в.о. Костишин Віталій Іванович, 218 чол.) – 490,8 тис.грн. Невиплачена заробітна плата травень-серпень 2011року. Причина невиплати заробітної плати – відсутність коштів на розрахунковому рахунку. Джерелом погашення заборгованості із виплати заробітної плати є надходження коштів від реалізації продукції по перспективних договорах;

- КП “Івано-Франківськліфт”(кер. Квас Ярослав Федорович, 59 чол. ) – 228,5 тис.грн . Причина виникнення заборгованості – недостатність коштів на розрахунковому рахунку. Станом на 31.10.2011р. заборгованість частково погашена і становить 183,0 тис.грн;

- УВШБМ (42 чол. ) – 102,6 тис.грн . Рішенням сесії Івано-Франківської міської ради від 07.07.2011р. № 287-ІІ припинено Управління по випуску шляхово-будівельних матеріалів Івано-Франківського міськжитлокомунуправління шляхом ліквідації, створена та працює ліквідаційна комісія. Причина виникнення заборгованості – відсутність коштів на розрахунковому рахунку;

- ВАТ “Прикарпатагробуд” (кер. Павленко Ганна Михайлівна, 9 чол. ) – 14,8 тис.грн. Невиплачена заробітна плата 3 працівникам за липень-серпень 2011р. та звільненому керівнику Левінському Д.М. Основним видом діяльності підприємства є будівництво. В даний час будівництво 27-ми кв. будинку призупинено і єдиним джерелом надходження коштів є здача майна в оренду. Станом на 31.10.2011 р. заборгованість частково погашена і становить 2,8 тис.грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ м. Івано-Франківська відсутня.

Легалізація трудових відносин – один з основних чинників соціального захисту найманих працівників, реальне наповнення місцевого бюджету. Усвідомлюючи важливість цієї проблеми більшість роботодавців працюють у “законодавчому полі”. Але є і такі, що, намагаючись отримати якомога більший прибуток, ухиляються від сплати податків, використовують працю громадян без належного оформлення трудових відносин та виплачуються заробітну плату в “конвертах” Прагнення не платити податки, виплачуючи заробітну плату в “конвертах”, тільки на перший погляд сприяє підвищенню доходів працівників і прибутку підприємств. У реальності використання найманої праці без оформлення трудових відносин зменшує гарантії державного захисту працівників в системі соціального страхування, знижує надходження до бюджету, до державних соціальних страхових фондів. Питання легалізації заробітної плати набуло сьогодні великої актуальності, адже від розміру отриманої заробітної плати залежить як рівень соціального захисту людини, так і розвиток економіки держави.

Міською робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення продовжується робота по здійсненню перевірок відповідно до Плану заходів на ІІI – ІУ квартал 2011 року, яким визначено напрямки роботи робочої групи, враховуючи зібрану інформацію Державної податкової інспекції м.Івано-Франківськ, управління Пенсійного фонду України та департаменту соціальної політики та впорядковано механізм проведення перевірок.

Станом на 31.10.2011 р. перевірено 328 суб’єктів господарювання щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками. Членами міської робочої групи виявлені факти використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин в 94 СПД, з яких 77 оформили трудові договори. Сума легалізованої заробітної плати складає 71,31 тис.грн. ТДІП внесено 21 припис та складено 14 протоколів про адмінправопорушення за ч.1 ст. 41 КУпАП України.

Одним із головних завдань, які стоять перед міською робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення є також проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи як серед мешканців міста, які працюють у СПД, так і серед самих роботодавців щодо значення офіційного оформлення трудових відносин та виплати “білої” заробітної плати. Оскільки, не укладення трудових договорів тягне за собою не тільки адміністративну, але і кримінальну відповідальність.

Правда if.ua
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
71 перегляд у квітні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
2 травня о 10.00 в залі засідань виконавчого комітету відбудеться презентація книги «Почесні громадяни міста Івано-Франківська». Про це під час сьогоднішньої оперативної наради повідомив начальник відділу внутрішньої політики Ігор Кінаш.
Суспільство
Під час наради мер звернув увагу на проблемні автобуси, які їздять до приміських сіл. Мовляв, на вулиці Галицькій на одній із зупинок громадський транспорт міста навіть не має де зупинитися. «Наші автобуси не мають де стати, бо там вже є Загвіздя, Угринів…» – сказав міський голова. За його словами, приміські автобуси стоять на зупинках 30 хвилин, і великогабаритний автобус немає, де проїхати. «Ми не проти цих автобусів. Я розумію, що їм так зручно, але це...
Суспільство
На її подвір’ї виявили прикуту ланцом і знеморену собаку. Про це повідомив волонтер Володимир  Гринюк. По тварині було видно, що її неналежно годують і не доглядають. “Я був шокований крайнім цинізмом молодої господарки. Знесилена, мила собачка, виляла хвостиком і дружньо реагувала на нас, на якій майже не було нічого, окрім кісток і шкіри, прив’язана на ланці, лежачи просто посеред подвір’я, в кучі екскриментів, трусилась від холоду, оскільки поблизу нічо...
Суспільство
Лише за останні дні правоохоронці зафіксували два резонансних випадки. Детальніше дивіться у сюжеті: Канал 402
Культура
У вівторок, 7 травня на Алеї відомих франківців на вулиці Шевченка відкриють зірку відомому письменнику Степану Пушику. Про це сьогодні на оперативній нараді у міського голови повідомила директор департаменту культури МВК Надія Загурська. Відкриття зірки заплановано на 12.30 год. Довідково: Степан Григорович Пушик народився 26 січня 1944 року в с. Вікторові Галицького району Івано-Франківської області в селянській родині. Хліборобська сім'я рано втратила б...
Суспільство
Під час оперативної наради про заходи до відзначення 357-ї річниці від дня заснування міста Івано-Франківська розповіла директор департаменту культури Надія Загурська, інформує “Галка”. У місті заплановано 48 різноманітних заходів по всьому Франківську. З 2 по 5 травня у місті проходитиме свято «Великодні дзвони», а з 3 по 5 травня – «Карпатський простір». У четвер, 2 травня, о 20:00 у місті відкриють мурал, який розмальований люмінесцентними фарбами, тобт...
Суспільство
Директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Матешко розповів, що до Дня міста вони також готують низку заходів. Зокрема, 4 травня пройде традиційний велопробіг. Збір та реєстрація учасників – о 10 годині. «Хочемо замахнутися на рекорд України. Нам треба набрати понад 3500 учасників. Кожен учасник має бути із синьо-жовтою стрічкою. Також ми будемо їх роздавати на місці. Надіємось, що у нас все вийде», – сказав Матешко.
Суспільство
Під час сьогоднішньої оперативної наради керівник департаменту освіти та науки Ігор Максимчук розповів, що 4 травня на Площі Ринок представники галузі освіти представлять нову пісню про Івано-Франківськ,. Пісню написали самі освітяни, співатимуть її вчителі, разом дітьми.
Суспільство
5 травня о12.00 у Меморіальному сквері Івано-Франківська відбудеться вшанування пам’яті мешканців міста, які загинули під час Революції Гідності, російсько-української війни на Сході України та національно-визвольних змагань. Про це під час сьогоднішньої оперативної наради повідомив начальник відділу внутрішньої політики Ігор Кінаш.