У Івано-Франківську назвали найбільших боржників по зарплаті

Першочергове завдання, яке поставлено перед керівниками підприємств, установ та організацій міста є виплата заробітної плати та додержання строків її виплати.

Відповідно до функціональних обов’язків спеціалісти відділу праці департаменту соціальної політики ведуть постійний контроль:

- за своєчасною виплатою та правильністю нарахування заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях міста усіх форм власності та господарювання;
- за встановленням заробітної плати не нижче мінімального розміру та дотриманням співвідношення в оплаті праці, передбачених галузевими угодами та колективними договорами; за встановленням у виробничій сфері тарифної ставки робітника першого розряду на рівні 120% законодавчо встановленого мінімального розміру заробітної плати;
- за погашенням заборгованості кожним економічно-активним підприємством-боржником.

Ведеться щотижневий та щомісячний моніторинги по видах економічної діяльності та в розрізі підприємств-боржників, щотижнево інформується міська прокуратура для вжиття заходів прокурорського реагування до порушників трудового законодавства.

При здійсненні перевірок підприємств, установ та організацій міста перевіряється дотримання мінімального розміру заробітної плати, нарахування індексацій, дотримання норм і гарантій в оплаті праці (оплата за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні, у нічний час), першочерговість виплати заробітної плати та інше. Всього відділом праці департаменту соціальної політики станом на 31.10.2011 року здійснено 40 перевірок.

При проведенні повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них перевіряється дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці працівників не нижче норм, визначених чинним законодавством галузевими та регіональними угодами, а також правильність визначення максимальної тривалості відпустки без збереження заробітної плати в порядку, визначеному ст.ст. 25,26 Закону України ”Про відпустки”, соціальних відпусток відповідно до ст.19 Закону України “Про відпустки”, терміни виплати заробітної плати, Положення про оплату праці та преміювання.

Департаментом соціальної політики систематично направляються листи керівникам підприємств, установ та організацій міста, в яких середньомісячна заробітна плата працівників менша за мінімальну, з вимогою провести оплату праці у відповідність до норм чинного трудового законодавства.

Станом на 01.10.2011 р. заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах, установах та організаціях міста складала 2321,3 тис.грн. За результатами проведеної роботи заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах, установах та організаціях міста станом на 31.10.2011 р. складала 1833,5 тис. грн., що на 487,8 тис.грн. менше проти заборгованості на 01.10.2011 р.
Упродовж вересня виникла заборгованість на 2 підприємствах міста:

- ЗАТ “Зірниця” (кер. Терешко Руслан Володимирович, 121 чол.) – 103,1 тис.грн. Невиплачена заробітна плата за серпень 2011 року. Причина невиплати заробітної плати – накладення арешту на кошти в касі боржника для здійснення готівкових операцій та на всі банківські рахунки, відкриті товариством. Заборгованість буде погашена в найближчий період. Відділом праці департаменту 28.10.2011 р. здійснена перевірка дотримання вимог чинного трудового законодавства на підприємстві, виявлені порушення та надано термін (один місяць) для їх усунення;

- Філія Карпатського факультету Академії муніципального управління (кер. Димніч Наталія Дмитрівна, 28 чол.) – 95,2 тис.грн.
Невиплачена заробітна плата за січень-вересень 2011 року. Заборгованість виникла в зв’язку з тим, що основною дохідною частиною Карпатського факультету були кошти за навчання. Тому, після переведення студентів до Києва факультет залишився без доходів. 28.10.2011 р. направлено листа ректору Академії муніципального управління (м.Київ) для забезпечення фінансування для погашення заборгованості з виплати заробітної плати. Відділом праці департаменту здійснена перевірка дотримання вимог чинного трудового законодавства в установі, виявлені порушення та надано термін для їх усунення.
Залишається непогашеною впродовж тривалого терміну заборгованість із виплати заробітної плати на наступних підприємствах:

- ПП “Спіка” (кер. Микитюк Ігор Романович, 100 чол.) – 811,5 тис.грн. Невиплачена заробітна плата за жовтень 2010р. - серпень 2011р. Причина невиплати заробітної плати – велика дебіторська заборгованість організацій за виконані роботи. Заборгованість буде погашатися в міру надходження коштів;

- ТОВ “Укрінтехбуд” (кер. Чекайло Василь Михайлович , 9 чол. ) – 38,3 тис.грн . Невиплачена заробітна плата за 2010 рік 12 працівникам. Заробітна плата за 2011 рік виплачується вчасно. Причина невиплати заробітної плати - відсутність реалізації офісних приміщень. Відділом праці департаменту 27.10.2011 р. здійснена перевірка, виявлені порушення та надано термін для їх усунення. Станом на 31.10.2011 р. заборгованість частково погашена та становить 26,8 тис.грн.

- ЖЕО-6 (в.о.кер. Спірідонова Наталія Артурівна , 58 чол.) – 52,4 тис.грн. Невиплачена заробітна плата за серпень 2011 р. Причина невиплати заробітної плати - невідшкодування різниці в цінах і тарифах по квартирній платі, невідшкодування витрат за ручне прибирання тротуарів і бровок КП “ДРЕУ”. Станом на 31.10.2011р. заборгованість із виплати заробітної плати частково погашена і становить 43,4 тис.грн.;

- ДП МОУ “63 КЗЗ” (т.в.о. Костишин Віталій Іванович, 218 чол.) – 490,8 тис.грн. Невиплачена заробітна плата травень-серпень 2011року. Причина невиплати заробітної плати – відсутність коштів на розрахунковому рахунку. Джерелом погашення заборгованості із виплати заробітної плати є надходження коштів від реалізації продукції по перспективних договорах;

- КП “Івано-Франківськліфт”(кер. Квас Ярослав Федорович, 59 чол. ) – 228,5 тис.грн . Причина виникнення заборгованості – недостатність коштів на розрахунковому рахунку. Станом на 31.10.2011р. заборгованість частково погашена і становить 183,0 тис.грн;

- УВШБМ (42 чол. ) – 102,6 тис.грн . Рішенням сесії Івано-Франківської міської ради від 07.07.2011р. № 287-ІІ припинено Управління по випуску шляхово-будівельних матеріалів Івано-Франківського міськжитлокомунуправління шляхом ліквідації, створена та працює ліквідаційна комісія. Причина виникнення заборгованості – відсутність коштів на розрахунковому рахунку;

- ВАТ “Прикарпатагробуд” (кер. Павленко Ганна Михайлівна, 9 чол. ) – 14,8 тис.грн. Невиплачена заробітна плата 3 працівникам за липень-серпень 2011р. та звільненому керівнику Левінському Д.М. Основним видом діяльності підприємства є будівництво. В даний час будівництво 27-ми кв. будинку призупинено і єдиним джерелом надходження коштів є здача майна в оренду. Станом на 31.10.2011 р. заборгованість частково погашена і становить 2,8 тис.грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ м. Івано-Франківська відсутня.

Легалізація трудових відносин – один з основних чинників соціального захисту найманих працівників, реальне наповнення місцевого бюджету. Усвідомлюючи важливість цієї проблеми більшість роботодавців працюють у “законодавчому полі”. Але є і такі, що, намагаючись отримати якомога більший прибуток, ухиляються від сплати податків, використовують працю громадян без належного оформлення трудових відносин та виплачуються заробітну плату в “конвертах” Прагнення не платити податки, виплачуючи заробітну плату в “конвертах”, тільки на перший погляд сприяє підвищенню доходів працівників і прибутку підприємств. У реальності використання найманої праці без оформлення трудових відносин зменшує гарантії державного захисту працівників в системі соціального страхування, знижує надходження до бюджету, до державних соціальних страхових фондів. Питання легалізації заробітної плати набуло сьогодні великої актуальності, адже від розміру отриманої заробітної плати залежить як рівень соціального захисту людини, так і розвиток економіки держави.

Міською робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення продовжується робота по здійсненню перевірок відповідно до Плану заходів на ІІI – ІУ квартал 2011 року, яким визначено напрямки роботи робочої групи, враховуючи зібрану інформацію Державної податкової інспекції м.Івано-Франківськ, управління Пенсійного фонду України та департаменту соціальної політики та впорядковано механізм проведення перевірок.

Станом на 31.10.2011 р. перевірено 328 суб’єктів господарювання щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками. Членами міської робочої групи виявлені факти використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин в 94 СПД, з яких 77 оформили трудові договори. Сума легалізованої заробітної плати складає 71,31 тис.грн. ТДІП внесено 21 припис та складено 14 протоколів про адмінправопорушення за ч.1 ст. 41 КУпАП України.

Одним із головних завдань, які стоять перед міською робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення є також проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи як серед мешканців міста, які працюють у СПД, так і серед самих роботодавців щодо значення офіційного оформлення трудових відносин та виплати “білої” заробітної плати. Оскільки, не укладення трудових договорів тягне за собою не тільки адміністративну, але і кримінальну відповідальність.

Правда if.ua
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
71 перегляд в листопаді
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Суспільство
У 23-річної мешканки Тисменицького району поліцейські вилучили двох дітей-дошкільнят, пише  Панорама Прикарпаття Під час перевірки умов проживання сім’ї, що перебуває у складних життєвих обставинах, працівники ювенальної превенції Тисменицького ВП разом з представниками служби у справах дітей та соцслужб району виявили, що помешкання не опалюється, діти брудні та голодні, а в кімнатах – безлад і антисанітарія. Зважаючи на це, 4-річну дівчинку та її 5-річн...
Кримінал
Медсестра Городенківської райлікарні на Івано-Франківщині поцупила з банківського апарату 10 тисяч гривень і сплатила за це вдесятеро менший штраф. Про це пише Експрес-онлайн з посиланням на єдиний державний реєстр судових рішень. В обідню пору працівниця райлікарні прийшла у філію "Ощадбанку", щоб зняти через термінал гроші. Перед нею в черзі стояла сільська жінка, яка довго морочилася із банкоматом: апарат дав збій і протягом тривалого часу не видавав ку...
Суспільство
Міський голова під час оперативної наради поцікавився, як цьогоріч зимуватимуть лебеді, інформує Фіртка "А що буде з лебедями? В нас багато "в лапках" спеціалістів. То зараз почнуть виписувати", – звернувся міський голова. Керівник КП «Центр рекреації та розвитку» Руслана Василюк розповіла, що цього року лебедів не забиратимуть, адже ця птиця здатна витримувати холод, інформує Фіртка. "В нас є Будинок для птиці. Але треба створити умови, оскільки там хлоро...
Суспільство
Незабаром Івано-Франківськ святкуватиме новорічно-різдвяні свята і вже традиційно місто прикрашають святковою ілюмінацією. Не винятком стане й 2018 рік. Центр міста зроблять казковим і ошатним, інформує Фіртка. Незабаром комунальники та працівники КП "Міськсвітло" розпочнуть підготовку міста святкування зимових свят. "Нової ілюмінації не буде, просто будуть видозміни. Які саме, не можу сказати, бо це буде сюрприз для мешканців та гостей міста", - коментує...
Суспільство
Модульна вбиральня біля стоматкорпусу в Івано-Франківську збиткова. Про це зазначив під час оперативної наради генеральний директор КП ''Івано-Франківськводоекотехпром'' Роман Кімачук, пише Фіртка. За його словами, вартість відвідування 5 гривень не покриває собівартості самої вбиральні . "Кожні дві години у вбиральні проводиться прибирання, подається вода, електроенергія. За все потрібно платити", - каже комунальник. До слова, невдовзі у Франківську плану...
Пригоди
24-річний мешканець села Верхній Струтин Рожнятівського району Володимир Яремчук 15 жовтня вийшов з дому і не повернувся. До цього часу місце перебування чоловіка невідоме. Володимиру на вигляд 25 років, зріст близько 175-180 см, волосся світле, середньої тілобудови, на правій руці татуювання у вигляді тризуба. Був одягнутий в осінню матерчату куртку темного кольору, жовтий светр, сині штани та білі кросівки, інформує прес-служба Нацполіції в Івано-Франків...
Здоров'я
Сьогодні, 13 листопада, в Івано-Франківську відбулася прес-конференція стосовно ситуації із захворюваністю на кір в області, інформує ГК “Наша область є одним з лідерів захворюваності на кір. Станом на 9 листопада зареєстровано – 3816 звернень з підозрою на кір, в тому числі дітей віком до 17 років – 2769 осіб. Госпіталізовано 2625 осіб, в тому числі 9 перебували у відділенні інтенсивної терапії. Найбільше випадків зафіксовано в Івано-Франківську, Надвірня...
Суспільство
У вівторок, 13 листопада, відбулася щотижнева оперативна нарада в міського голови Івана-Франківська, інформує WestNews. Зокрема, під час наради розглянули питання про збереження порядку на території міської ради. «За останній тиждень 1714 викликів опрацьовано. Найрезонансніший – надходив виклик про хуліганство на підставі розподілу майна, один з учасників погрожував іншому зброєю. З 12 по 18 числа по Україні триває тиждень безпеки дорожнього руху. Хочу зве...
Суспільство
Коломия – перше місто в Івано-Франківській області, де введено в обіг молочні автомати. За прикладом Коломиї послідував Калуш У нашому місті діють два молокомати – у магазині “Домашній кошик”, що поблизу маркета АТБ, та в одному з продуктових магазинів на вулиці Леонтовича. По одному молокомату встановлено в селах Турка й П’ядики, пишуть Версії з посиланням на Дзеркало Коломиї. Молокомат – це такий мобільний торговий апарат, куди фермер поставляє молоко бе...