Психологічна гра-усвідомлення «Пори року мого життя» сприяє усвідомленню учасниками власних життєвих потреб, цінностей та ресурсів, їх переоцінці та переосмисленню.

 Гра дозволяє просканувати стан всіх сфер Вашого життя тут і тепер через проживання кожної пори року.

 Мета гри - пройти шлях до Свого "Я" через власний потенціал, різноманітні завдання, запитання, емоції, відчуття, усвідомлення етапів Свого життя, візуалізацію своїх метафор/образів та підказок від власного підсвідомого.

 Це універсальний інструмент для індивідуальної та групової роботи психолога для виявлення запиту або пропрацювання поточного стану клієнта.

 Поєднання різних колод МАК доповнює багатогранність гри та відкриває більше можливостей для глибшого пізнання себе.


 Цікаве поєднання МАК, основ Позитивної психотерапії, психосоматики та пізнання емоцій, станів, відчуттів.
А саме, під час гри використовую колоди МАК таких авторів:

@Наталія Дяків - набір колод МАК "ТІЛО і ДУША" ("Доторкнутись до...", "Танець душі", "Натхнення");

@Алина Лаппа - дві колоди МАК "Пробудження" і "Квіткові картинки із позитивними настройками";

@Natalia Doroshenko і @Yuliya Bezruk - картинки емоцій/ відчуттів / станів із набору гри "Ключі в світ емоцій".

Завдяки участі у грі Ви отримаєте можливість:
- подивитись на себе та своє життя збоку через призму проживання кожної пори року свого життя;
- пригадати ті події та ситуації, які в їхньому житті "відмирають", втрачають свою значимість, і ті, що - на стадії становлення, розквіту;
- побачити ті сфери життя, цінності і ресурси, що дають вже свої плоди та допомагають розвиватись іншим, і те, що в стані «застою» у Вашому житті;
- розвинути навички відчувати і усвідомлювати власні емоційні переживання, вміння приймати в своє життя і відкидати непотрібне.

Гра «Пори року мого життя» посприяє мотивації та прагненню до збалансування усіх сфер Вашого життя задля покращення життєвого благополуччя, добробуту та здоров’я, пошук та відновлення власних цінностей та ресурсів для створення гармонійного життя.

Автор гри: Валерія Легка (@Valeri Light)
Дизайнер: Ольга Книгиницька (@Olli Relart)

Головні акценти гри :
Формат гри: індивідуальна та групова (2-5 осіб).
 Тривалість: від 2 до 4 год. (залежно від кіл-сті та темпу учасників).