‼️Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelaria Prezydenta RP:

Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;
Dm – Maria Konopnicka;
Katarynka – Bolesław Prus;
Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz;
Orka – Władysław Stanisław Reymont;
Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski;
Sachem – Henryk Sienkiewicz;
Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski.

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) zaprasza mieszkańców i gości miasta dołączyć do popularyzacji fundamentalnych dzieł literatury w polskiej kulturze.

Narodowe Czytanie 2019 rozpoczniemy w dniu 7 września o godz. 12:00 w Pałacu Potockich przy ulicy Szpitalnej 5. Nowelom polskim poprzedzać będzie krótka prelekcja poświęcona biografii autorów, ich twórczości oraz genezie lektur. Zostanie również odczytany list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do uczestników wydarzenia. Nie zabraknie też gier quizowych i łamańców językowych.

INFORMACJE DODATKOWE

#BibliotekaCKPiDE stawia również na nowoczesny sposób promocji czytelnictwa. Z tej okazji część lektur będą czytane z książek elektronicznych, dostępnych w naszej ofercie edukacyjnej. Wybrane teksty planujemy również zaprezentować w języku ukraińskim. Punktem dodatkowym programu będzie możliwość zrobienia sobie zdjęć pamiątkowych w specjalnie przygotowanym atelier fotograficznym.

Osób chętnych wziąć udział w Narodowym Czytaniu prosimy o zgłoszenie się oraz odebranie tekstów. Dla najaktywniejszych uczestników akcji przewidziane są nagrody i upominki.

ZGŁOSZENIA

Biblioteka Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego
Strzelców Siczowych 56, Iwano-Frankiwsk
e-mail: [email protected]
tel.: +38(095)210-86-52 – Salomea Pletenicka

______________________________________________

‼️Акція Національних читань організовується Президентом Республіки Польща з 2012 року. Була ініційована спільним читанням Пана Тадеуша Адама Міцкевича.

Під час цьогорічного едиції Національного читання президентська пара запропонувала для читання польські новели. Президент Анджей Дуда та його дружина відібрали з понад ста пропозицій, які надійшли до Канцелярії Президента:

Добра пані – Еліза Ожешкова;
Дим – Мар’я Конопницька;
Катаринка – Болеслав Прус;
Мій батько вступає в пожежну команду (зі збірки: Санаторій під Клепсидрою) – Бруно Шульц;
Орка – Владислав Станіслав Реймонт;
Розклюють нас круки… – Стефан Жеромський;
Сахем – Генрих Сенкевич;
Сава (з циклу: Щоденники Сопліци) – ГенрихЖевуський.

Центр польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську запрошує мешканців і гостей міста долучитися до популяризації фундаментальних творів літератури в польській культурі.

Національне читання 2019 розпочнемо 7 вересня о 12:00 год. в Палаці Потоцьких, що на вул. Шпитальній, 5. Польським новелам передуватиме коротка лекція про біографію авторів, їхню роботу та генезис творів. Буде також прочитано лист Президента Республіки Польща до учасників заходу. Передбачені теж ігри-вікторини та скоромовки.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Бібліотека #CKPiDE також зосереджена на сучасному способі промоції читання. З цього приводу деякі новели будуть прочитані з електронних книг, доступних у нашій освітній пропозиції. Плануємо теж представити вибрані тексти українською мовою. Додатковим пунктом програми стане можливість зробити фотографії у спеціально підготовленій фотозоні.

Охочих взяти участь у Національному читанні просимо зголоситися і отримати тексти. Для найактивніших учасників заходу передбачені нагороди та призи.

МІСЦЕ ЗГОЛОШЕННЯ

Бібліотека Центру польської культури та європейського діалогу
вул. Січових Стрільців,56, Івано-Франківськ
e-mail: [email protected]
тел.: +38(095)210-86-52 – Соломія Плетеницька