Метою симпозіуму є аналіз практики застосування судами України покарань в аспекті гуманізації; розроблення рекомендацій щодо удосконалення Кримінального та Кримінального процесуального кодексів в аспекті гуманізації; вироблення єдиних теоретичних та концептуальних підходів політики в сфері протидії злочинності в аспекті гуманізації; вивчення позитивного зарубіжного досвіду в зазначеній сфері.

 

В рамках Симпозіуму планується робота наступних дискусійних платформ:

1. Європейський досвід гуманізації кримінальної відповідальності.

2. Концептуальні питання гуманізації кримінальної відповідальності. Єдність термінологічних підходів.

3. Гуманізація КК України та КПК України: реалії та перспективи.

4. Роль судових рішень в гуманізації кримінальної відповідальності.

5. Зміни в викладанні дисциплін кримінально-правового циклу, що пов'язані з гуманізацією кримінальної відповідальності (попередня дискусія).

6. Студентська дискусія: "Людиноцентриська модель побудови суспільства: економічні, мистецькі та правові аспекти".