Кожна валюта має свою вартість, так званий обмінний курс - це просто ціна валюти, виражена в іншій валюті. Тому обмінний курс тісно пов’язаний зі станом економіки країни.

На початку варто коротко обговорити дві концепції. Підвищенний курс валют у Тернополі означає збільшення вартості зважених на місяць валютних курсів, що пов'язано зі збільшенням купівельної спроможності валюти. Зниження курсу валюти означає послаблення вартості даної валюти щодо інших. Це означає зменшення купівельної спроможності даної валюти.

Які економічні показники впливають на курс валюти?

 Валовий внутрішній продукт (ВВП), який є одним з основних показників національного доходу. ВВП - це загальна сума кінцевих товарів та послуг, вироблених у певній країні за певний проміжок часу, як правило, за рік. Єдиним критерієм є місце, де виробляються товари, походження капіталу не має значення. Тобто іноземці, які працюють у нашій країні, також сприяють зростанню ВВП. Українські ІТ-спеціалісти та інженери, які легально працюють у Великобританії, так само сприяють зростанню ВВП. Якщо ВВП зростає, стан економіки покращується і це впливає на курс долара у Тернополі

Інфляція, що вимірюється як швидкість зростання ціни, є дуже важливою. Коли ціни в нашій країні на конкретні товари чи послуги ростуть швидше, ніж в інших країнах, їх конкурентоспроможність знижується. Тоді попит на іноземні товари зростає, а щоб їх придбати, необхідно обміняти вітчизняну валюту на іноземну. 

На курс євро у Тернополі  також впливають ходи, пов’язані зі зміною процентних ставок. Якщо Рада з грошово-кредитної політики встановить вищу реальну процентну ставку в нашій країні, інвестиції сюди будуть більш вигідними, оскільки гарантуватимуть вищу віддачу від капіталовкладень. Обміняти євро на гривню буде вигідно, а приплив європейської валюти призведе до падіння гривні до євро. Якщо реальна процентна ставка зросте в єврозоні:

  • капітал переміститься за кордон, 
  • попит на євро збільшиться,
  • національна валюта знеціниться.

Важливим є безробіття. Його зниження сприяє зростанню курсу валют. Зниження рівня безробіття впливає на поліпшення економічної ситуації в країні та темпів економічного зростання, а отже, на зміцнення курсу валюти. Зростання безробіття спричиняє ослаблення вартості національної валюти.

На курси валют впливають не лише економічні, а й політичні та соціальні фактори. Іноді ці фактори мають навіть більший вплив на курси валют, ніж економіка.